Tự học HTML5

Dạy học HTML5 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học đầu tiên cần học khi học lập trình website.

Tự học CSS3

Dạy học CSS3 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ hai cần học khi học lập trình website.

Tự học Javascript

Dạy học JAVASCRIPT từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ ba cần học khi học lập trình website.

Tự học jQuery và jQuery UI

Dạy học jQuery và jQuery UI từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ tư cần học khi học lập trình website.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Dạy học nhập môn về cơ sở dữ liệu cho người mới học. Là môn học thứ năm cần học khi học lập trình website.

Tự học MS SQL SERVER

Dạy học hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL SERVER từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ sáu cần học khi học lập trình website.

Tự học ASP.NET MVC 5

Dạy ASP.NET MVC 5 miễn phí qua video, giành cho đối tượng mới học

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Dạy học nhập môn về cơ sở dữ liệu cho người mới học. Là môn học thứ năm cần học khi học lập trình website.

Môn học này là lý thuyết về cơ sở dữ liệu, cho những ai chưa từng tiếp xúc với cơ sở dữ liệu.

CÁC BÀI HỌC

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 1

Giới thiệu với các bạn một số định nghĩa cực kỳ quan trọng ban đầu. Trả lời câu hỏi cơ sở dữ liệu là gì? Có cấu tạo ra sao?

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 2

Tiếp cận vấn đề phát sinh với cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Khái niệm khóa chính (primary key) và khóa phụ (foreign key).

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 3

Tiếp tục với việc tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu. Mục tiêu tối ưu lần này sẽ là để tăng tốc độ đọc dữ liệu phục vụ cho báo cáo và thống kê.

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 4

Xử lý vấn đề tốc độ bị chậm khi đọc dữ liệu hàng loạt mà phải tham chiếu tới nhiều bảng khác nhau.

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 5

Bắt đầu tìm hiểu cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Thế nào là quan hệ một một, quan hệ một nhiều và quan hệ nhiều nhiều. Ưu và khuyết điểm của có sở dữ liệu quan hệ.

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 6

Định nghĩa về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Có những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nào?

Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 7 (cuối)

Giới thiệu INDEX trong cơ sở dữ liệu là gì và tìm hiểu lý do tại sao INDEX lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ đọc dữ liệu của cơ sở dữ liệu.

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY