Tự học HTML5

Dạy học HTML5 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học đầu tiên cần học khi học lập trình website.

Tự học CSS3

Dạy học CSS3 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ hai cần học khi học lập trình website.

Tự học Javascript

Dạy học JAVASCRIPT từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ ba cần học khi học lập trình website.

Tự học jQuery và jQuery UI

Dạy học jQuery và jQuery UI từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ tư cần học khi học lập trình website.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Dạy học nhập môn về cơ sở dữ liệu cho người mới học. Là môn học thứ năm cần học khi học lập trình website.

Tự học MS SQL SERVER

Dạy học hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL SERVER từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ sáu cần học khi học lập trình website.

Tự học ASP.NET MVC 5

Dạy ASP.NET MVC 5 miễn phí qua video, giành cho đối tượng mới học

Tự học ASP.NET MVC 5

Dạy ASP.NET MVC 5 miễn phí qua video, giành cho đối tượng mới học

...

CÁC BÀI HỌC

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 1

Giới thiệu cơ bản về ASP.NET MVC. Tạo mới Project webiste, cấu hình IIS để chạy website. Cách truyền dữ liệu từ Controller ra View.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 2

Hướng dẫn cấu hình URL thân thiện với người dùng, phục vụ SEO khi thiết kế website bằng ASP.NET MVC. Đồng thời giải nghĩa khái niệm Layout là gì? Layout trong ASP.NET hoạt động và được sử dụng ra sao?

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 3

Sử dụng Entity Framework Code First để làm việc với cơ sở dữ liệu. Truy vấn dữ liệu bằng câu lệnh SQL thông thường và bằng cú pháp iQuery.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 4

Sử dụng Entity Framework Code First để làm việc với cơ sở dữ liệu (Phần 2). Thực hiện thêm dữ liệu vào Database bằng cú pháp iQuery.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 4 (TT)

Sử dụng Entity Framework Code First để làm việc với cơ sở dữ liệu (Phần 3). Thực hiện thêm dữ liệu vào Database bằng cú pháp iQuery.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 5

Hiểu cách làm việc của SESSION, mối quan hệ của TRÌNH DUYỆT và WEB SERVER trong SESSION. Đăng nhập cơ bản bằng ASP.NET MVC.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 6

Định nghĩa cơ bản về phần quyền. Một số ví dụ thực tế về phân quyền cơ bản và cách thực hiện trong ASP.NET MVC

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 7

Sơ lược về phương pháp , cách tổ chức phân quyền cơ bản khi làm hệ thống quản trị của website và cách thực hiện trong ASP.NET MVC

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 8

Tìm hiểu về Partial View và giới thiệu một số ứng dụng của Partial View như làm menu, chèn banner, quảng cáo, ....

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 9

Nội dung bài học này sẽ hướng dẫn các bạn cách để quản lý nội dung thẻ title và nhiều thẻ meta nằm ở head trong phần Layout chung.

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY