Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 6

Định nghĩa về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Có những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nào?

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY