Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 2

Tiếp cận vấn đề phát sinh với cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Khái niệm khóa chính (primary key) và khóa phụ (foreign key).

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY