Ngôn ngữ mô tả hiển thị siêu văn bản dùng trong thiết kế trang web

Một loại ngôn ngữ mô tả hiển thị, hỗ trợ HTML trong việc định dạng trang web

Ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản, hỗ trợ tạo trang web có thể tương tác với người dùng

Thư viện hỗ trợ Javascript, giúp viết Javascript nhanh hơn và tiện lợi hơn

KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH THỰC TẾ

Xây dựng website đáp ứng lượng truy cập lớn ngay từ đầu

Đây là loạt video tổng kết một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng và thiết kế hệ thống website có khả năng đáp ứng được lượng truy cập lớn ngay từ đầu.

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY