Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 3

Tiếp tục với việc tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu. Mục tiêu tối ưu lần này sẽ là để tăng tốc độ đọc dữ liệu phục vụ cho báo cáo và thống kê.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY