Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 5

Bắt đầu tìm hiểu cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Thế nào là quan hệ một một, quan hệ một nhiều và quan hệ nhiều nhiều. Ưu và khuyết điểm của có sở dữ liệu quan hệ.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY