Tự học HTML5

Dạy học HTML5 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học đầu tiên cần học khi học lập trình website.

Tự học CSS3

Dạy học CSS3 từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ hai cần học khi học lập trình website.

Tự học Javascript

Dạy học JAVASCRIPT từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ ba cần học khi học lập trình website.

Tự học jQuery và jQuery UI

Dạy học jQuery và jQuery UI từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ tư cần học khi học lập trình website.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Dạy học nhập môn về cơ sở dữ liệu cho người mới học. Là môn học thứ năm cần học khi học lập trình website.

Tự học MS SQL SERVER

Dạy học hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL SERVER từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ sáu cần học khi học lập trình website.

Tự học ASP.NET MVC 5

Dạy ASP.NET MVC 5 miễn phí qua video, giành cho đối tượng mới học

Tự học jQuery và jQuery UI

Dạy học jQuery và jQuery UI từng bước từ cơ bản cho người mới học. Là môn học thứ tư cần học khi học lập trình website.

jQuery và jQuery UI là thư viện hàm JAVASCRIPT. Hỗ trợ bạn viết JAVASCRIPT đơn giản và hiệu quả hơn.

CÁC BÀI HỌC

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 01

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 01: Bắt đầu tìm hiểu về jQuery, cách làm việc và điều kiện cần để học jQuery. Học một số lệnh jQuey cơ bản để tác động lên thuộc tính, class và css của HTML.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 02

Video dạy miễn phí jQuery và jQuery UI. Bài 02: Học cách dùng jQuery để điều khiển nội dung của đối tượng HTML như đọc, sửa, xóa, thêm mới, tùy chỉnh nội dung.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 03

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 03: Sử dụng jQuery để điều khiển sự kiện. Duyệt qua danh sách sự kiện cơ bản về trình duyệt, về tải và về con chuột.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 04

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 04: Tiếp tục học thêm một số sự kiện trong jQuery như sự kiện bàn phím, sự kiện các thẻ form. Cách hủy cài đặt sự kiện khi cần.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 05

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 05: Giới thiệu về chuyển động và sử dụng jQuery để làm hiệu ứng chuyển động cơ bản.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 06

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 06: Hiểu một cách tổng quan về Animation. Sử dụng jQuery để tự thiết kế animation theo ý riêng từng người.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 07

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 07: Sử dụng Ajax trong jQuery như thế nào?

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 08

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 08: Bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng jQuery UI, tạo hộp thoại Dialog bằng jQuery UI.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 09

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 09: Làm việc với Progressbar (hỗ trợ tạo giao diện tiến trình), Datepicker (hỗ trợ tạo giao diện chọn ngày tháng) và Tooltip (hỗ trợ hiển thị TIP đẹp hơn)

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 10

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 10: Học tiếp 3 loại widgets của jQueryUI là Accordion dùng để hiển thị nội dung phân theo tab dạng đứng, Autocomplete để gợi ý nhập văn bản, Menu để xây dựng menu phân cấp dạng đứng.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 11

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 11: Chia nội dung theo từng Tabs. Dùng Spinner và Slider để ứng dụng trong việc tạo điều khiển tăng giảm giá trị số.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 12

Bài 12: Tiếp tục với 2 loại widgets mới của jQueryUI là SelectMenu và CheckBoxRadio. Với SelectMenu bạn có thể thiết kế lại cách hiển thị của một thẻ select, các tùy chọn xổ ra trong danh sách không còn là text đơn thuần nữa mà có thể bao gồm hình ảnh. Còn với CheckBoxRadio thì việc tạo ra các đối tượng Radio và Checkbox cũng sẽ đẹp hơn và trực quan hơn cho người dùng.

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 13

Video dạy miễn phí jQuery & jQuery UI. Bài 13: Bài học này tập trung hướng dẫn các bạn sử dụng jQueryUI để thiết kế những phần tử HTML cho phép thực hiện thao tác KÉO và THẢ (Drag and Drop)

Tự học jQuery và jQuery UI - Bài 14 (cuối)

Bài 14: Đây là bài cuối trong phần jQueryUI. Nội dung là giới thiệu thêm với các bạn 3 tính năng hỗ trợ thẻ HTML của jQueryUI. Bao gồm Resizable để tạo thẻ HTML có thể được kéo thay đổi kích thước, Sortable để tạo ra danh sách nội dung có thể được kéo di chuyển hoán đổi vị trí với nhau, Selectable giúp tạo danh sách mà phần tử có thể được click chọn.

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY