Lý thuyết nhập môn cơ sở dữ liệu - Bài 7 (cuối)

Giới thiệu INDEX trong cơ sở dữ liệu là gì và tìm hiểu lý do tại sao INDEX lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ đọc dữ liệu của cơ sở dữ liệu.

VIDEO NỘI DUNG

...

Môn học tiếp theo nên học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY