Tự học MS SQL Server - Bài 3

Nội dung bài học số 3 này sẽ giới thiệu với các bạn cú pháp và cách sử dụng của 4 lệnh truy vấn cơ bản bao gồm INSERT, SELECT, UPDATE và DELETE. Đồng thời cũng giới thiệu về cú pháp có điều kiện trọng T-SQL

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY