Hãy để lại email của bạn để nhận tin báo khi có bài viết mới:

Gửi

Hoặc bạn cũng có thể nhận tin có bài mới bằng cách tham gia nhóm trò chuyện sau đây:

Nhóm chat Zalo

Tự học MS SQL Server - Bài 1

Giới thiệu về MSSQL SERVER, hướng dẫn cài đặt và duyệt qua một số tính năng cơ bản.

Tự học MS SQL Server - Bài 2

Giới thiệu lệnh tạo database và lệnh tạo table. Nghiên cứu tìm hiểu về các kiểu dữ liệu để lưu trữ dữ liệu của column trong table. Thực hành viết code t-sql để tạo database và tạo table.

Tự học MS SQL Server - Bài 3

Nội dung bài học số 3 này sẽ giới thiệu với các bạn cú pháp và cách sử dụng của 4 lệnh truy vấn cơ bản bao gồm INSERT, SELECT, UPDATE và DELETE. Đồng thời cũng giới thiệu về cú pháp có điều kiện trọng T-SQL

Tự học MS SQL Server - Bài 4

Giới thiệu thêm một số cú pháp đặc biệt khi dùng lệnh SELECT như: đặt tên column trong kết quả, chỉ định giá trị trực tiếp, lệnh select con, giới hạn số lượng select, sắp xếp kết quả select.

Tự học MS SQL Server - Bài 5

Học cách sử dụng các cú pháp lệnh select để đọc kết hợp dữ liệu từ nhiều table như inner join, left join, right join và outer full join

Tự học MS SQL Server - Bài 6

Tìm hiểu các lệnh SELECT nâng cao có sử dụng UNION, DISTINCT, GROUP BY và HAVING

Tự học MS SQL Server - Bài 7

Bắt đầu tiếp cận các khái niệm hướng lập trình trong ngôn ngữ T-SQL của SQL Server như khai báo - sử dụng biến, lệnh, khối lệnh, lệnh có điều kiện và vòng lặp.

Tự học MS SQL Server - Bài 8

Định nghĩa về function trong T-SQL. Học cách tạo và xóa function. Duyệt qua những function được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ T-SQL.

Tự học MS SQL Server - Bài 9

Tiếp cận với khái niệm Store Procedure. Tìm hiểu cách tạo, sử dụng và xóa Store Procedure trong T-SQL. So sánh điểm giống và khác nhau của Store Procedure với Function.

Tự học MS SQL Server - Bài 10 (cuối)

Học lệnh T-sql để thay đổi cấu trúc table, column, constraint, index. Học và sử dụng Trigger trong t-sql.

Tự học MS SQL Server - Bài 2

Giới thiệu lệnh tạo database và lệnh tạo table. Nghiên cứu tìm hiểu về các kiểu dữ liệu để lưu trữ dữ liệu của column trong table. Thực hành viết code t-sql để tạo database và tạo table.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY