Hãy để lại email của bạn để nhận tin báo khi có bài viết mới:

Gửi

Hoặc bạn cũng có thể nhận tin có bài mới bằng cách tham gia nhóm trò chuyện sau đây:

Nhóm chat Zalo

Tự học JAVASCRIPT - Bài 01

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 1: Đây là bài học đầu tiên của phần Javascript. Phần này sẽ giới thiệu làm quen cho các bạn, giới thiệu với các bạn tầm quan trọng và khả năng của javascript. Đồng thời sẽ hướng dẫn các bạn cách viết code js trong html như thế nào.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 02

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 2: trong bài này, các bạn sẽ được giới thiệu làm quen với các khái niệm về câu lệnh, khối lệnh. Học cách khai báo và sử dụng biến. Đồng thời nắm bắt cơ cấu hoạt động và cách dùng của một số phép tính cơ bản trong javascript.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 03

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 3: Bắt đầu làm việc với dữ liệu kiểu boolean, cách sử dụng các phép so sánh và các cấu trúc có điều kiện.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 04

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 4: Khái niệm về vòng lặp, học cách sử dụng vòng lặp for và vòng lặp while trong Javascript. Những điều nên lưu ý khi sử dụng vòng lặp và cách can thiệp điều khiển quá trình lặp.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 05

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 5: Làm việc với cấu trúc có điều kiện khác switch case. Dùng đẻ thực hiện những công việc khác nhau dựa trên cơ sở những giá trị khác nhau.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 06

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 6: Khái niệm về hàm, cách khai báo và sử sụng hàm.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 07

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 7: Hướng dẫn điều khiển và xử lý các lỗi ngoài ý muốn để tránh làm gián đoạn chương trình.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 08

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 8: Định nghĩa kiểu dữ liệu mảng (array). Cách khai báo và sử dụng một biến kiểu mảng trong javascript.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 09

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 9: Bắt đầu làm quen với khái niệm biến cục bộ (local) và biến toàn cục (global). Hiểu biết chính xác cách hoạt đồng và vòng đời tồn tại của từng loại để sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm bộ nhớ.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 10

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 10: Tổng hợp tất cả các vấn đề cần lưu ý và các hàm nội tại hỗ trợ xử lý dữ liệu kiểu chuỗi, như: cắt chuỗi, tìm chuỗi, tìm kiếm và thay thế chuỗi, ...

Tự học JAVASCRIPT - Bài 11

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 11: Những vấn đề khi làm việc với kiểu dữ liệu số. Cách nhận biết số nguyên, số thực. Cách chuyển đổi số thành chuỗi và ngược lại.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 12

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 12: Giới thiệu đối tượng Math và những hàm làm việc với những công việc toán học như căn bậc 2, logarit, trị tuyệt đối, ....

Tự học JAVASCRIPT - Bài 13

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 13: Bắt đầu làm việc với biến kiểu thời gian và các phương thức hỗ trợ của kiểu dữ liệu thời gian.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 14

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 14: Đây là bài học quan trọng bậc nhất về javascript. Bạn sẽ học được cách thao tác của javascript với DOM. Có tác dụng giúp bạn thao túng được nội dung toàn bộ trang HTML chỉ bằng Javascript như: thêm, xóa, sửa nội dung, thuộc tính và mọi thứ liên quan các thẻ HTML trong tài liệu HTML.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 15

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 15: Bắt đầu làm quen với lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Javascript. Học cách định nghĩa object, tạo object và sử dụng object.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 16

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 16: Giới thiệu về sự kiện (event) và cách làm việc cơ bản với sự kiện của HTML trong Javascript.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 17

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 17: Bắt đầu tìm hiểu và làm việc với kiểu dữ liệu JSON.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 18 (cuối)

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 18: Tìm hiểu công nghệ AJAX, tại sao lại cần AJAX, cách AJAX hoạt động và cách cấu hình điều khiển chi tiết AJAX.

Tự học JAVASCRIPT - Bài 06

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 6: Khái niệm về hàm, cách khai báo và sử sụng hàm.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY