Tự học JAVASCRIPT - Bài 02

Video dạy miễn phí Javascript. Bài 2: trong bài này, các bạn sẽ được giới thiệu làm quen với các khái niệm về câu lệnh, khối lệnh. Học cách khai báo và sử dụng biến. Đồng thời nắm bắt cơ cấu hoạt động và cách dùng của một số phép tính cơ bản trong javascript.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY