Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 9

Nội dung bài học này sẽ hướng dẫn các bạn cách để quản lý nội dung thẻ title và nhiều thẻ meta nằm ở head trong phần Layout chung.

VIDEO NỘI DUNG

Có 2 cách để tác động lên nội dung thẻ <title> và thêm mới các thẻ meta hoặc script trong <head>

1.1 Sử dụng ViewBag cho nội dung Title trong <head>

Đây là phương pháp cổ điển và dễ hiểu nhất. ViewBag có thể chứa bất cứ nội dung gì, kể cả chuỗi HTML.
ViewBag có thể IN RA tại VIEW của LAYOUT chung, kể cả khi giá trị của ViewBag đó được gán ở một ACTION cụ thể.

Ví dụ: tại VIEW LAYOUT, chỗ <head> chỉ cần thêm vào :

<title>@ViewBag.MyTitle</title>

Sau đó ở một ACTION cụ thể thì gán 

ViewBag.MyTitle = “Tiêu đề”;

1.2 Sử dụng ViewBag cho nội dung khác trong <head>

Khi dùng @ViewBag.Name để in dữ liệu ra thì hệ thống sẽ luôn xem giá trị in ra là chuỗi văn bản. Nghĩa là nếu bạn in giá trị <b>văn bản</b> thì cái bạn thấy là 
<b>văn bản</b> chứ không phải là văn bản. Để in chuỗi @ViewBag.Name ra như nội dung HTML thì bạn phải sử dụng cú pháp:

@Html.Raw(ViewBag.Name)

Như vậy, chỉ cần gán giá trị cho một ViewBag là chuỗi thẻ HTML cần thiết để đưa vào <head> ở một ACTION cụ thể. Sau đó in ra bằng cú pháp in HTML là được.

2. Sử dụng RenderSection()

Nếu dữ liệu bạn cần chèn vào <head> là cấu trúc gồm nhiều thẻ html phức tạp thì tốt nhất bạn nên sử dụng RenderSection.
Cú pháp chèn tại vị trí muốn chèn:

@RenderSection(“SectionName”, required)

Trong đó “SectionName” là chuỗi tên của section mà bạn đã khai báo ở một View của một Action cụ thể. Còn required là TRUE hoặc FALSE mang ý nghĩa kiểm tra bắt buộc phải có sesion hay không.

Cú pháp khai báo section ở View Action cụ thể:

@section SectionName {
    <!-- HTML CODE -->
}

...

HẾT BÀI 9

ỦNG HỘ TÁC GIẢ (DONATE) Nếu bạn muốn ủng hộ tài chính cho tác giả, bất kể bao nhiêu, bạn có thể chuyển khoản qua:

TECHCOMBANK, NGUYÊN KIỆM, TP HỒ CHÍ MINH
Chủ tài khoản___ : ĐẶNG VĂN LEL
Số tài khoản____ : 19027982455010

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY