Hãy để lại email của bạn để nhận tin báo khi có bài viết mới:

Gửi

Hoặc bạn cũng có thể nhận tin có bài mới bằng cách tham gia nhóm trò chuyện sau đây:

Nhóm chat Zalo

Tự học HTML5 - Bài 01

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 01: Giới thiệu HTML là gì, cách tạo tài liệu HTML và chạy thử. Giới thiệu một số thẻ HTML cơ bản cho việc định dạng văn bản.

Tự học HTML5 - Bài 02

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 02: giới thiệu thẻ tạo dữ liệu dạng danh sách. Khái niệm về đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Tạo siêu liên kết. Chèn hình ảnh vào tài liệu html. Tạo bản đồ liên kết bằng hình ảnh đã chèn vào.

Tự học HTML5 - Bài 03

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 03: hướng dẫn các bạn tạo hiển thị dạng bảng. Cách chèn video hoặc âm thanh vào tài liệu HTML.

Tự học HTML5 - Bài 04

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 04: Hướng dẫn trình bày dữ liệu biểu mẫu (FORM). Nhúng nội dung bằng thẻ IFRAME và một số hiểu biết về các thẻ HTML đặc biệt như DIV, SPAN, LABEL, CANVAS....

Tự học HTML5 - Bài 05

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 05: Nội dung bài học này chủ yếu giới thiệu với các bạn thế nào là HTML. Đồng thời dạy các bạn về tiêu chuẩn XML trong cách viết code HTML nhầm giúp các bạn viết code HTML đẹp hơn và đúng chuẩn hơn.

Tự học HTML5 - Bài 06 (cuối)

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 06: Khái niệm về HTML DOM. Cách HTML DOM làm việc, nhìn HTML DOM theo cấu trúc đồ họa dạng CÂY và tại sao chúng ta lại cần HTML DOM? Đây là cũng là bài cuối về HTML. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về CSS.

Tự học HTML5 - Bài 01

Video dạy HTML 5 miễn phí. Bài 01: Giới thiệu HTML là gì, cách tạo tài liệu HTML và chạy thử. Giới thiệu một số thẻ HTML cơ bản cho việc định dạng văn bản.

VIDEO NỘI DUNG

Những nội dung sẽ học trong bài này:

1. Những khái niệm cần biết về HTML
2. Cách tạo và xem kết hiển thị của một tài liệu HTML như thế nào?
3. Khái niệm về thẻ HTML. Cấu trúc của một tài liệu HTML phải như thế nào?
4. Thuộc tính của thẻ HTML là gì? Cách khai báo và sử dụng ra sao?
5. Giới thiệu một số thẻ HTML dùng để định dạng văn bản.

1/5. Khái niệm HTML / HTML5

HTML là tên viết tắt của HyperText Markup Language, tạm dịch là "ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản". Siêu văn bản là loại văn bản có thể trình bày nội dung kỹ thuật số như video, hình ảnh, âm thanh bên cạnh văn bản thông thường.

HTML cung cấp những quy tắc để mô tả cách hiển thị dữ liệu, gọi là thẻ (tag). Mỗi thẻ HTML có một tác dụng được định nghĩa riêng, sử dụng thẻ để mô tả dữ liệu, dựa trên mô tả đó, trình duyệt sẽ hiển thị dữ liệu. Phiên bản chính thức đầu tiên HTML 4.01 (1999) . Đến nay (9/2020) là HTML5

2/5. Tạo tài liệu HTML đầu tiên

Bước 1: Dùng trình soạn thảo văn bản để tạo nội dung. Trình soạn thảo này có thể là một IDE chuyên nghiệp hoặc chỉ cần dùng phần mềm Notepad có trên mọi máy tính Windows cũng được. IDE là tên của các phần mềm soạn thảo code dùng trong lập trình, là viết tắt của chữ Integrated Development Environment (tạm dịch là môi tích hợp và phát triển). Do các bạn mới học, tôi khuyến cáo bạn sử dụng một trong các phần mềm IDE sau đây: Notepad++ , Adobe Dreameware SublineText  (các phần mềm này chỉ cần lên Google gõ tìm là ra)

Bước 2: Nhập nội dung như bên dưới 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tiêu đề tài liệu</title>
        [các mô tả hoặc liên kết dữ liệu khác]
    </head>
    <body>
        Nội dung chính
    </body>
</html>

Bước 3: Lưu thành file có phần mở rộng là .htm hoặc .html ví dụ như baihocdautien.html

Bước 4: Mở file đã lưu đó bằng một trình duyệt bất kì để xem kết quả hiển thị.

3/5. Khái niệm về thẻ HTML. Giải thích cấu trúc của một tài liệu HTML

Thẻ HTML là những cú pháp, từ khóa dùng để mô tả dữ liệu. Cấu trúc của thẻ HTML như sau:

<tên_thẻ> nội dung bị tác động </tên_thẻ>

Ví dụ nội dung code sau nói về thẻ <b> là thẻ có tác dụng in đậm nội dung được mô tả.

<b>đây là văn bản sẽ bị in đậm</b>

 

4/5. Thuộc tính của thẻ HTML là gì? Cách khai báo và sử dụng ra sao?

Thẻ HTML ngoài tên chính còn có các thuộc tính. Thuộc tính dùng để bổ sung thêm dữ liệu cho thẻ HTML. Cú pháp thẻ HTML có thuộc tính như sau:

<tên_thẻ thuộc_tính1=“giá trị” thuộc_tính2=“giá trị”> Nội dung </tên_thẻ>
<tên_thẻ thuộc_tính1=“giá trị” thuộc_tính2=“giá trị” />

Ngày nay thuộc tính rất ít khi sử dụng, hoặc chỉ sử dụng những thuộc tính mang tính mô tả, đánh dấu dữ liệu mở rộng, thuộc tính tự đặt thêm và những thuộc tính dùng để định danh và xác định đối tượng (id, class, …) 

5/5. Giới thiệu một số thẻ HTML dùng để định dạng văn bản.

Thẻ <p> </p>: Xác định một đoạn văn bản
Thẻ <b> </b>: dùng để IN ĐẬM nội dung
Thẻ <i> </i>: dùng để IN NGHIÊNG nội dung
Thẻ <u> </u>: dùng để  GẠCH CHÂN nội dung
Thẻ <br />: dùng để ngắt dòng. HTML không hiểu chỗ ENTER. Nhưng hiểu thẻ này
Thẻ <center></center>: dùng để căn giữa nội dung (giống CTRL + E trong word). Thẻ này đã không còn nhiều cần thiết, đã loại khỏi HTML5 trở đi, tuy nhiên các trình duyệt vẫn nhận dạng tác dụng.

 

HẾT BÀI 01

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY