Học Photoshop CS6 - Bài 7

Sử dụng Adjustment Layer để điều khiển và xử lý màu sắc, ánh sáng cho Layer một cách thông minh. Đảm bảo bảo toàn ảnh gốc và dễ dàng thay đổi thông số hiệu ứng.

VIDEO NỘI DUNG

...

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY