Dạy miễn phí Photoshop CC 2021 - Bài 1

Giới thiệu màn hình làm việc Photoshop CC 2021. Khái niệm về Layer (lớp). Đối tượng đang chọn. Thông tin cơ bản về kích thước, phân biệt sự khác nhau giữa kích thước và độ phân giải. Tạo ảnh mới, xoay chiều, điều chỉnh kích thước + độ phân giải của tài liệu.

VIDEO NỘI DUNG

Video dạy học miễn phí Adobe Photoshop CC 2021 cho người mới bắt đầu

BÀI 1: 

- Giới thiệu màn hình làm việc của Adobe Photoshop CC 2021. Một số thanh công cụ và cửa sổ quan trọng. Các tìm mở và tắt thanh công cụ.

- Hiểu rõ khái niệm về Layer (lớp phủ) trong Adobe Photoshop CC 2021. Tìm hiểu quy luật lớp phủ đè chồng lên nhau. Chế độ hòa trộn của Layer là gì, độ trong suốt là gì.

- Tiếp cận với khái niệm "đối tượng chọn" trong Adobe Photoshop CC 2021

- Giới thiệu chi tiết về kích thước, phân biệt rõ kích thước vật lý và kích thước độ phân giải

- Bắt đầu với việc tạo mới tài liệu, chỉnh sửa kích thước, cắt ảnh, xoay ảnh, mở rộng ảnh, lưu lại hình ảnh để sử dụng

Website nhằm mục đích giúp cho các bạn có thể theo dõi các bài viết và video mới dễ dàng và thuận tiện hơn. Giao diện và các tính năng sẽ dần hoàn thiện, mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ thông qua Facebook Page "Thư Viện Lập Trình"

THEO DÕI TRÊN

ĐĂNG KÝ NGAY